Lakossági fórum

Csólyospálos címere

Csólyospálos településképi arculati kézikönyvének a településképi rendeletének munkaközi példányát az Eljr. rendelkezései és Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) számú partnerségre vonatkozó önkormányzati rendelete alapján véleményezésre bocsátom és 2017. november 20-án (hétfőn) 16 órakor  a Közösségi Házban tartandó lakossági fórumon ismertetem.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

A 8/2017. (V.30.) számú  önkormányzati rendelet alapján partner Csólyospálos település közigazgatási területén:

  1. a) ingatlannal rendelkező személy
  2. b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
  3. c) bejegyzett egyház és civil szervezet.

A fórumon ismertetésre kerülő véleményeztetésre bocsátott  papíralapú munkarészek megtekinthetők és javaslatok, vélemények tehetők az Önkormányzati Hivatal Csólyospálos Kossuth u. 62.  szám alatti hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben, 2017. november 28-ig.

Elektronikusan elérhető: www.csolyospalos.hu web helyről:

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (településarculati kézikönyv véleményezési munkarész)
Csólyospálos_TAK_2017_10_10

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET (településkép védelméről szóló helyi rendelet-tervezet  véleményezési munkarész )
Csolyospalos_TK_rendelet

LAKOSSÁGI FÓRUM: (lakossági hirdetmény 2. )
Lakossági fórum_TAK+TK_egyezt

Vélemények, javaslatok írásban a polgármester címére ( Csólyospálos, Kossuth u. 62.) vagy  elektronikusan a hivatal@csolyospalos.hu címre küldhetők 2017. november 28-ig.

Csólyospálos, 2017. november 9 .

Ábrahám-Furus János, polgármester