Településrendezési eszközök módosítása 2016

FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök jóváhagyása illetve azok módosítása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Az Eljr. 37.§(4)a) és Csólyospálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2013.(IV.8.) Kt. számú határozat szerinti partnerségi határozata alapján:
Csólyospálos településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosításáról 21 napig 2016. április 27-tól 2016. május 18.-ig tájékoztatást adok.

A dokumentumok megtekinthetők : csolyos_Eljr_37§_ismert_telepulesrendezesi

Á. Fúrús János, polgármester

Csólyospálos, 2016. április 25.,
Kirakva: 2016. április 25.