Újból miniszteri elismerés csólyospálosi pedagógusnak

Az országos pedagógusnap alkalmából Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Dávidné Bognár Beatrix tanárnőt, a Csólyospálosi Általános Iskola matematika-rajz szakos tanárát a gyermekek harmonikus személyiségformálása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Németh László-díjban részesítette.

A díjak átadására idén 2017. június 1-jén a Zeneakadémia Nagytermében került sor, ahol az országban csupán 35 pedagógus kaphatta meg ezt a magas állami elismerést.

A tanárnő a díjat Csólyospálos község pedagógiai tevékenységében betöltött példaértékű munkásságáért, a hátrányos helyzetű tanulók megsegítése és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja terén végzett céltudatos, következetes munkájáért vehette át.

kituntetes_beaDávidné Bognár Beatrix tanárnő nevelőtestületünk meghatározó tagja, közel 24 éve nevel és oktat, a gyermekek személyiségét kitűnő pedagógiai érzékkel fejleszti tanárként, osztályfőnökként. Kötelességtudó, hivatását szerető, jól képzett pedagógus. Tudása, terhelhetősége, innovációs munkája példaértékű.

Tanítványai – a megértő, anyáskodó, „mindent tudó” tanárnő irányításával – a tanítási órák játékos hangulatában szinte észrevétlenül sajátítják el a komoly matematika tudományát. Nála nincs bezárt ajtó tanítás után sem. Elhivatottságát mutatja, hogy diákjait szabadidejében is végtelen türelemmel, önzetlenül, szaktudásának magas fokú képességeivel készíti fel.

Kimagasló nevelő-oktató és közösségi tevékenységével jelentősen öregbíti iskolánk jó hírnevét.

A rangos kitüntetéshez szívből gratulálunk, további áldozatos munkájához sok örömet és sikereket kívánunk: Csólyospálosi Általános Iskola Alkalmazotti Közössége, Szülői Munkaközössége, Csólyospálos Község Önkormányzata